AddThis

Share |

Wednesday, January 16, 2008

好久冇寫

唔係冇嘢寫, 但似乎有點人有我有, 好果只做文抄公, 又有乜意思?

部相機壞咗, 送咗去修理。但冇壞又有咩野好影?

好似好悲, 感覺有點似人生交叉點, 這幾個月一定要有突破點, 否則人生就係咁!

這一篇無數無理無情無色, 期待有生氣的下一篇!